DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Ørestad Skole

Udearealer til Ørestad Skole, der understøtter leg og bevægelse. Udearealerne består af en skolegård på tagfladen mellem skolen og Ørestad Gymnasium samt en naturlegeplads i ‘krattet’ bag skolen.

Taget, som strækker sig mellem skolen og Ørestad Gymnasium, er omdannet til en moderne skolegård i 6. etages højde. Den store tagflade er indrettet med en overdækket boldbane, grøn opholdszone og et stort legeareal med faldgummiareal. Taget har faciliteter, som både henvender sig til de mindste skolebørn og gymnasieeleverne. Her er skabt rammerne for, at børn og unge kan mødes på tværs af aldersgrupper.

De farvede gummiflader på tagfladen spiller op til Ørestad Gymnasiums farvede facadelameller og skaber derved visuel sammenhæng.
En stor trappe fører fra taget ned til kanalen, hvor en ny bro skaber adgang til ‘krattet’. Krattet er et aflangt grønt legeareal langs kanalen, som er indpasset i den eksisterende vilde hegnsbeplantning af tjørn, slåen og rose.

Krattet er et vildnis af legemuligheder, som børnene kan gå på opdagelse i. Små træhuse, gynger, klatrevægge mv. gemmer sig i små lysninger i krattet. Alle legeområder er skabt af naturlige materialer og understøtter oplevelsen af at være i den vilde natur. En slynget hævet sti, ‘Tarzanstien’, snoer sig gennem beplantningen og binder de forskellige områder sammen. Stien udfordrer børnenes motoriske udvikling med balance og klatreleg. Materialevalg, variation af rumoplevelser, duften af natur og bevægelsen gennem krattet giver barnet en multisensorisk oplevelse, hvor alle sanser er aktiveret i legen.

.

Tags skole, leg, sport, bynatur, legeplads, gymnasium

Sted København

Bygherre Københavns Ejendomme

Areal 8.000 m2

Status Indviet 2012

Team Friis & Moltke, Algren & Bruun