DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Remiseparken

Urbanplanen gemmer på en grøn hemmelighed. Imellem de store bygninger vokser mirabelle, hassel og birk, og ved den bemandede legeplads, Bonderen, går geder rundt. Remiseparken er en fantastisk grøn lomme i København, og målet med BOGL’s fornyelse har været at transformere parken til en tryg og attraktiv destination; både for Urbanplanens beboere og resten af byen. Hovedgrebet består i at fremhæve og styrke Remiseparkens eksisterende kvaliteter og skabe bedre kobling mellem de forskellige områder og aktiviteter i parken. Helt konkret, så forbinder en ny aktivitetssti parkens forskellige dele og skaber den sammenhæng, der har manglet.

Aktivitetsstien løber som en hovedåre gennem parken. Den zig-zagger og varierer i bredden, så der nogle steder er plads til aktivitet og ophold, og andre steder er plads til eksisterende træer og nye forbindelser på tværs. Aktivitetsstien styrker forbindelsen mellem nord og syd og de tre landskabstyper, parken er inddelt i; kulturlandskabet, bevægelseslandskabet og naturlandskabet. Sammen med de mange forskellige naturtyper og stemninger giver det Remiseparken en ny og stærk identitet som et sted med plads til fællesskab, fysisk aktivitet og naturoplevelser i et ellers tæt bebygget område.

Kulturlandskabet refererer til stedets historie som bondegård med dyrkningsjord. Her har vi styrket den åbne og dyrkningsprægede stemning, der allerede findes omkring nyttehaverne ved at plante frugttræer og bygge et udekøkken. En stor plæne skaber plads til festivaler og arrangementer, og på den anden side af stien ligger et nyt vandlegeområde. I parkens sydlige del ligger bevægelseslandskabet, der er indrettet som en såkaldt ’flow-park’ udført i håndglittet in-situ beton af specialiserede skatepark-byggere. Her er der fokus på en fri, sammenhængende bevægelse, hvor man kan tage sin BMX, løbehjul eller skateboard og rulle en tur i det organiske og varierede terræn.

Naturlandskabet folder sig ud i den sydvestlige del af parken, hvor vi har fastholdt og forstærket skovstemningen og det bakkede terræn. I den lavtliggende del af parken, der ligger mod Urbanplanen, har vi etableret en elleskov med forskellige arter af elletræer. Skoven er et helt nyt naturrum i parken; et stille, intimt sted med små opholdssteder og store naturoplevelser. Området er desuden planlagt med et særligt fokus på klima og biodiversitet, hvilket betyder, at skoven både er et eventyrligt sted til udforskning og en central brik i regnvandshåndteringen. Gangbroer og små plateauer understreger den særlige stemning, og gør det muligt at gå rundt i skoven, selvom området er oversvømmet efter skybrud. Udover Elleskoven skal regnvand samles i wadien, en slags beplantet grøftekant, der løber langs parkens vestlige side.

Fornyelsen af Remiseparken er del af en større områdetransformation, der skal være med til at gøre Urbanplanen tryggere samtidig med, at området bliver skybrudssikret. Den nyåbnede park er altså ikke kun et grønt åndehul på Amager, men også en del af en større klimatilpasningsstrategi for Københavns Kommune.

Remiseparken vandt Dansk Landskabspris 2021.

.

Tags park, social, boligområde, byrum, LAR, bynatur, klimatilpasning, skate, beton, Remiseparken

Sted København

Bygherre Københavns Kommune

År 2016-2020

Areal 35.000 m²

Ingeniør Rambøll

Konsulent SNE Architects (skate)

Status Udført 2020

Relaterede projekter