DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Ørestad Syd Helhedsplan

BOGL står bag helhedsplanen for det nybyggede boligområde Ørestad Syd ved Kalvebod Fælled. I arbejdet med helhedsplanen er der fokuseret på at skabe sammenhængende udearealer, der skaber læ og gode rammer til ophold og rekreation. Landskabet i helhedsplanen er et modspil til Ørestadens store skala og etablerer intime og gode grønne arealer for både beboere og besøgende.

Helhedsplanen består af skabe tre langstrakte landskabsrum, der har hver sin karakter og udtryk skabt gennem forskellige typer af beplantning og formsprog; skovrummet, parkrummet og kanalrummet.

Skovrummet mimer Amager Fælleds med vild natur og tæt beplantning. I mellem træerne skaber små lysninger plads til forskellige aktiviteter så som picnic, bålpladser og skovlegeplads.

Parkrummet er mere styret i sit udtryk end Skovrummet. Parkrummets udformning med tætte træplantninger, små opholdssteder og lavere plantningsbede skaber et mosaikagtigt forløb af pladser og nicher, der åbner sig i forskellige retninger. I parkrummet etableres små pladser med udsigt over vandet og naturen samt træbroer, hvor man kan komme tæt på vandet og stikke fødderne i.

I landskabet omkring kanalen er der plantet en tæt række træer i græsrabatten på kanalens vestlige side og  etableret en vildtvoksende bundplantning. På begge sider af kanalen er der punktvis etableret små træbroer og trapper ned til vandet med trædesten, hvor man kan komme ud og ’gå på vandet’ og hoppe fra sten til sten. Forenden af hvert landskabsrum er der molepladser med trædæk et niveau tættere på vandet, så man kan tage ophold ved vandspejlet.

.

Tags park, vand, helhedsplan, Byliv, byudvikling, Københavns Kommune

Sted Ørestad, København

Bygherre Grundejerforeningen Ørestad Syd

Areal 22.000 m2

Status 2 ud af 13 etaper er realiseret i 2017. De øvrige etaper realiseres frem mod 2020.

Relaterede projekter