DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

07.03.24

Stor lokal opbakning til AIs og BOGLs transformation af Værebro Park

07.03.24

Nyt parkprojekt, terrasserede haver og en ny grøn infrastruktur er tre af de bærende elementer i BOGLs forslag til transformationen af Værebro Park.

Forslaget indgår i en samlet helhedsplan for renovering af Værebro Parks boliger, bygninger og friarealer, der blev stemt igennem af beboerne 25. januar 2024. Afstemningen markerer kulminationen på et langt og tæt samarbejde med beboerne, GaB/DAB, AI Arkitekter & Ingeniører og Gladsaxe Kommune. Eftersom Værebro Park er en stor boligafdeling med 1345 lejemål, er det ingen smal sag at lave et forslag, størstedelen kan se sig selv i. Her bor mange, mange mennesker med forskellige behov og ønsker, men afstemningens resultat understreger, at langvarig dialog og inddragelse bærer frugt.

”Det er virkelig stort, at beboerne har stemt forslaget igennem, og vi var har været glade for at være inviteret med til at deltage i en så visionær tilgang til beboerinddragelse. Vi har afholdt mange workshops, hvor vi har talt sammen, lyttet til beboernes idéer, præsenteret vores første tanker, fået kommentarer og gjort det hele forfra. Til sidst er vi så nået frem til et forslag, der transformerer udearealerne markant, men på en måde alle kan se sig selv, deres hverdag og fremtid i. Det er jo ønskescenariet – og i bund og grund det vi altid arbejder hen imod.” siger Adam Bang, der er projektleder på landskabsprojektet.

Værebro Park er et typisk 1960’er byggeri placeret i et hjørne mellem Motorring 04 og Hillerødmotorvejen på grænsen til Smør- og Fedtmosen. Landskabet er i dag præget af kæmpe parkeringsarealer og et stort isoleret parkområde med uforløst potentiale. BOGLs forslag ændrer på dette ved trække parken ind til blokkene og ned gennem det centrale handelsområde i en grøn forbindelse, der strækker sig frem til Smør- og Fedtmosen i syd. Terrænet sænkes langs de store blokke og et kæmpe område præget af brandveje og parkering transformeres ved at lade store beplantningsforløb underopdele området og skabe smukke grønne ankomster til de enkelte boliger. En ny cykel- og gangsti skaber et levende, grønt forløb gennem området med ny beplantning, terrasserede nyttehaver og broer hen over lavninger med opsamlet vand fra tagene. I forlængelse af stien etableres en ny broforbindelse hen over Hillerødmotorvejen, der skaber en ny, sikker forbindelse for de bløde trafikanter og kobler den ellers indesluttede Værebro Park på den omgivende by.

Læs mere om BOGLs forslag her.