DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

26.01.24

Præmiering til BOGLs forslag til Refshaleøens idékonkurrence

26.01.24

”Med grønt håb i tide” er titlen på det forslag, BOGL indsendte til den åbne idékonkurrence om fremtidens Refshaleø, og som vandt en førstepræmie i går aftes! Præmieringen blev offentliggjort ved en reception på Refshaleøen med begrundelsen:

“Forslaget viser med dyb forståelse for emnet, hvordan bynatur kan tænkes i den tætte på flere skalatrin – fra fokus på den helt store skalas nødvendige grønne korridorer, til en variation af naturrum til både mennesker og dyr, til at bruge bygninger til at understøtte naturen og ned til det grønnes møde med den eksisterende industrikulturarv.”

BOGLs forslag til fremtidens Refshaleø svarer på hovedtemaet ’Bynatur og biodiversitet’ og viser altså en tilgang til byudvikling, hvor vi prioriterer at give naturen mere plads. Vi vil introducere den tidligt i planlægningen, inden selve byudviklingen starter. I stedet for først at planlægge, hvor der skal bygges, vil vi vende det på hovedet og først udpege, hvilke naturområder, der skal bevares og udvides, og hvilke eksisterende strukturer, der skal transformeres. Derfor har vi samarbejdet med Amphi Consult, der er eksperter i bl.a. kortlægning og vurdering af yngle- og rasteområder for beskyttede dyrearter.

”Store byudviklingsprojekter som det på Refshaleøen bør altid kortlægge truede og vigtige plante- og dyrearter og potentielle spredningskorridorer, inden der planlægges bebyggelse. Derfor er det udgangspunktet for vores forslag til idékonkurrencen. Konkurrencen igangsatte mange spændende og vigtige samtaler, der ledte til et forslag, hvor naturen er kommet i forgrunden – hvor vi har arbejdet med konceptet bytop. På Refshaleøen betyder det, at hensynet til naturen, kulturarven og de menneskelige behov ligestilles,” fortæller Jens Linnet.

I vores forslag bevarer vi i størst muligt omfang de eksisterende grønne områder på Refshaleøen og udvider de vigtigste. Vi vil tilføje nye grønne områder med Miyawaki-skovrejsning, vandhuller, alleer langs kultursporene og en ny strand og vandvegetation. Det gør vi for at etablere spredningskorridorer og bedre vilkår for, at nogle af de eksisterende dyrearter på og omkring øen kan leve og sprede sig. Der skal være faunapassager til padderne, skovbryn med slåen og vrietorn til skovblåfugl og tørre overdrev med artsrige, blomstrende plantesamfund med arter som almindelig kællingetand og almindelig knopurt til almindelig blåfugl. Under havet skal enge af ålegræs og strukturer i sten hjælpe ålen med at overleve og den grønbrogede tudse på sin rejse, når den vandrer og svømmer mod nye levesteder.

Konkurrencen var åben, men efterspurgte idéer indenfor et åbent tema og fire definerede temaer: Refshaleøens kreative miljø; Transformation af områdets kulturarv; Bynatur og biodiversitet og Blandet by med nye boformer. Det grundlæggende spørgsmål er, ”hvordan holder man liv i et sprudlende kreativt og kulturelt miljø, mens man bygger en ny tæt bydel rundt om det”. Og vi mener altså, at naturen, træerne, blomsterne, buskene, dyrene, insekterne og fuglene er en afgørende del af svaret.

Der blev indsendt 75 forslag til idékonkurrencen, som nu kan ses til idéfestivalen i jurterne i Øens Have. Festivalen varer frem til d. 31. januar, og BOGLs forslag kan også ses lige her.