+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Kyststi Springforbi

Stormen Bodil har ødelagt store dele af stien og projektet tager derfor udgangspunkt i at sikre og beskytte kysten for fremtiden og samtidig skabe en smuk stiforbindelse med opholdssteder, hvor borgere og turister kan nyde udsigten fra området til Eremitageslottet på den ene side og Øresund til den anden.

Kyststien er en del af et større parkområde, som strækker sig fra Dyrehaven til Øresund. Området blev i 1930’erne udlagt til offentligt areal som en del af ’Stauningplanen’ og er et af de eneste offentlige arealer på kyststrækningen langs Øresund.

Projektet tager udgangspunkt i at skabe en smuk stiforbindelse med opholdssteder, forbedre kystbeskyttelsen og skabe bedre adgangsforhold til kyststien. Helhedsplanen bygger på to hovedgreb; stien og mindre “nedslag”, der danner ramme om forskellige oplevelser på ruten. Nedslagspunkterne forbinder land og vand langs kyststien. Her etableres en række små oplevelsesrum f.eks. kano- og kajakpladser, udsigtspunkter, grillområder og badebroer.

Stien ligger parallelt med kysten i kort afstand fra vandet og gør det muligt at promenere langs vandkanten. Stien er anlagt som en natursti, der i sit forløb tilpasser sig landskabet og samtidig udføres så den er fremtidssikret og kan modstå den hårde påvirkning fra havet. Med den nye Kyststi er det oplagt for besøgende i Dyrehaven at gå en tur ned på kyststien og herved opleve både hav og have på én tur.

.

Tags park, kystsikring, klimatilpasning

Sted Lyngby-Taarbæk

Bygherre Naturstyrelsen

Areal 17000 m2

Status Realiseret 2016

Team ABSOLUT Landskab, Ingeniør Jørn Jensen