DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

13.04.21

BOGL med i parallelopdrag om havneområde i Bergen

13.04.21

Laksevågneset er en af Bergens uopdagede, historiske juveler. Området ligger tæt forbundet med fjorden og fjeldene og indeholder store potentialer. Potentialer som BOGL sammen med Knud Aarup Kappel, Urban Creators og Norsk Institut for Kulturminneforskning som et ud af tre teams er blevet udvalgt til at forløse. Bergen kommune modtog i alt 14 ansøgninger om deltagelse i parallelopdraget, og BOGL’s team blev udvalgt med flest point. De øvrige teams er ledet af MAD Stavanger og Pir II Oslo

Laksevågneset er en tidligere industrihavn, der ligger i smørhullet mellem Bergens centrum, Puddefjorden, fjeldene og små lokalsamfund, og det er oplagt til byudvikling og fortætning. En usædvanlig kombination af gamle industribygninger, idylliske træhuse og storslået natur karakteriserer området, og gør det til et unikt transformationsprojekt.

I dag tog vi hul på opgaven til et opstartsmøde med Bergen Kommune og de øvrige teams. Kommunen ønsker input til, hvordan Laksevågneset kan transformeres til et nyt og bæredygtigt byområde, der samtidig fungerer som en udvidelse af Bergens centrum. Igennem parallelopdraget skal vi udvikle en områdeplan for Laksevågneset og undersøge, hvordan områdets identitet både kan fornys og bevares. Det næste skridt i processen er en grundig analyse, der skal afsøge de strategiske og langsigtede potentialer for Laksevågneset, og hvordan vi bedst forløser dem, så det kan blive et levende, relevant og interessant sted samtidig med, at det bliver klimasikret.

Gennem mere end 10 års virke har BOGL udviklet og tilegnet sig ledende viden og kompeten­cer inden for byrum, byliv og smarte klimaløsninger for eksempel håndtering af regn- og havvand i byer. Vi har arbejdet med transformation og udvikling af havneområder og udviklingen af offentlige rum på Nyhavna og Tananger på den norske vestkyst og Stigsborg Havnefront i Aalborg Danmark. Og vi glæder os til at undersøge, hvordan Laksevågneset kan få ny relevans for Bergen. Parallelopdraget løber frem til efteråret, hvor det afsluttes med en udstilling.