DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

10.08.20

BOGL vinder nøgleprojekt i Københavns klimatilpasning

10.08.20

Lersøparken og Bispebjerg Bakke skal skybrudssikres, og vi er stolte af at kunne fortælle, at BOGL har vundet opgaven i samarbejde med Orbicon | WSP. Den store, historiske park ligger som et gemt, men imponerende landskab midt i byen. En central plæne breder sig for foden af Bispebjerg Hospitals Hovedbygning, og 100 år gamle træer omkredser den. De store, lavtliggende arealer gør det muligt at tilbageholde store mængder vand, hvilket betyder, at parken er et nøgleprojekt i klimatilpasningen af København – og ikke mindst et vigtigt, rekreativt område.

Foråret har vist os, hvor uundværlige grønne lommer og byrum er for en storby. Naturen har en fysisk og psykisk positiv effekt på vores sundhed og livskvalitet, og derfor glæder vi os til både at klimasikre Lersøparken og fremhæve dens naturmæssige kvaliteter. Året igennem lægger parken græs til alt fra boldspil til sanketure, mens Gråpoppel og Bævreask skaber gode levevilkår for flagermus.

Som navnet antyder lå der oprindeligt en sø på området. Lersøen var en af Københavns få store naturlige søer, men i 1800-tallet blev brugt den som losseplads inden den til sidst blev tørlagt. Næsten et århundrede senere er vi i gang med at undersøge, hvordan vi kan bringe Lersøen tilbage til Lersøparken. Ved at genetablere søen som et bassin med et permanent vandspejl skaber vi ikke blot et smukt vandmotiv – vi får også mulighed for at forbedre parkens biodiversitet betydeligt og imødekomme et lokalt ønske.

Som et vigtigt led i klimatilpasningen skal der anlægges forsinkelsesbassiner i Lersøparken, mens Bispebjerg Bakke kommer til at fungere som en skybrudsvej, der skal lede vandet fra Bispebjerg Hospital til parken. Lersøparken skal samlet set kunne tilbageholde 20.000 m3 vand, inden det bliver ledt videre ud i systemet. Den økonomiske ramme på projektet er på i alt 85 millioner, og det er et af de største klimatilpasningsprojekter i Københavns Kommune. Projektet er netop begyndt og forventes afsluttet i 2024.

Med Lersøparken tilføjer BOGL endnu en park til projektporteføjlen. Til september indvies fornyelsen af Remiseparken på Amager i København og i Valby er Kulbaneparken ved at blive anlagt.