DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

11.09.20

Fra mark til Mellemrummet

11.09.20

Efter en lang, spændende og anderledes designproces ligger kvartersparken, Mellemrummet, nu færdig og frodig og glimter grønt i sensommerregnenHoppende barnefødder har allerede indviet byrummet og bevist, at leg ikke altid kræver decideret legeinventar 

Normalvis arbejder vi med udgangspunkt i at forstærke og fremhæve et landskabs eksisterende kvaliteter, men da vi startede skitseringen af Mellemrummet, var der ikke andet end en byggeplads og bar mark at tage afsæt i. Spørgsmålet blev derfor, hvordan man kan arbejde stedsspecifikt, når stedet endnu ikke findes. Svaret lå begravet i jorden og historien.  

Indtil 1943 var fælleden ikke en fælled, men havbund i det farvand, der lå mellem Amager og Sjælland. Havet var præget af små, undersøiske, kalvelignende skær: kalveboder. Efter opfyldning blev området til Kalvebod Fælled – et fælledlandskab med vådeng og en beplantning domineret af græsser og pionerer i dæmpede jordfarver. Og netop denne historie og geologi danner grundlag for udformningen af Mellemrummet – både i overført og bogstavelig forstand. Med afsæt i områdets historie begyndte en kreativ og eksperimenterende designproces.  

Formålet var at genskabe de undersøiske skær som motiv. Skærene skulle have et organisk udtryk og ligne, at de er formet af vand og vind. Ideen var at støbe skærene i beton på stedet med jorden som form. Den rå støbeteknik skulle forankre stedets geologiske fortælling som et tydelig aftryk i elementerne. 

I første omgang testede vi støbeteknikken i små modeller på tegnestuen i Nordvestderefter støbte vi 1:1 mock ups i Ørestad jorden og til slut blev de støbt in-situ i Mellemrummets midte. Nu står de i parkens grønne centrum omkranset af en ’kystlinje’ af betonbrede kalkfliser og prydgræsser. Betonelementer mimer fortidens skær samtidig med, at de skaber et byrum, der opfordrer til leg og udforskning