DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Kyststi Springforbi

Stormen Bodil ødelagde i 2013 kyststien ved Springforbi i Taarbæk. Sammen med ABSOLUT Landskab har BOGL udviklet en helhedsplan for området for Naturstyrelsen og etableret en ny kyststi, som er robust over for fremtiden klimapåvirkninger. Visionen er at skabe en smuk stiforbindelse med opholdssteder, beskytte kysten og etablere bedre adgangsforhold til vandet.

Springforbi ejes i dag af Naturstyrelsen og ligger mellem Dyrehaven og Øresund. Området består af en højtliggende park i niveau med Strandvejen og en lavtliggende kyststi langs Øresund. Hele området er fredet.

Helhedsplanen er et markant løft af hele naturområdet til et aktivt naturtilbud til hovedstadens befolkning – picnicområder, naturlegepladser, fiskebroer, løbestier, kajakanløbsbroer, dykkerplads, boldbaner, badetilbud, teaterplads og historiske oplysningstavler. Parken rummer forskellige oplevelsesområder, der appellerer til forskellige dele af vores fritidsliv; stille refleksion, aktiv sport, oplevelser i større grupper, i den mindre familie og på tværs af kulturer.

Helhedsplanen er udviklet i tæt dialog mellem Naturstyrelsen, lokale borgere, andre brugere og interessenter og afspejler en fælles vision for fornyelsen af et enestående kulturhistorisk naturområde, som har stort potentiale til at blive et nutidigt område med innovative løsninger til kystbeskyttelse og rekreative muligheder, som respekterer områdets enestående beliggenhed og historie.

Første fase af projektet, som består af kystsikring og etablering af ny kyststi samt vandtrappe, stier i parken og adgangsveje til kyststien, er udført.

.

Tags park, kystsikring, klimatilpasning

Sted Lyngby-Taarbæk

Bygherre Naturstyrelsen

Areal 17000 m2

Status Realiseret 2016

Team ABSOLUT Landskab, Ingeniør Jørn Jensen

Relaterede projekter