DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Passagen og Smedjen

Thisted  ligger smukt ned til Limfjorden. Den gamle bykerne omfavner havnen med en tæt bystruktur, fuld af snoede gader, pladser og torve, som vidner om Thisteds ophav som gammel handelsby med en stærk historisk kobling til vandet. Byen gemmer på mange skjulte baggårde og haver trukket tilbage fra de offentlige strøg, som tidligere har myldret med liv. Med passagen mellem den gamle bykerne og fjorden forankres fortællingen om Thisted ved Limfjorden, og fortællingen om baggårdene styrkes og bringes ind i en moderne tid.

Passagen er et forløb af byrum, som tilsammen udgør en ny offentlig forbindelse fra midtbyens gågader til havnen. Forløbet er en genåbning af en tidligere passage gennem baggårde og smøger og giver en helt anden byrumsoplevelse end det klassiske gågade-byrum. Passagen er en hemmelig verden, der åbner sig for borgere og besøgende. En oase fuld af lokale fortællinger og oplevelser i en af byens glemte og hemmelige lommer.

Passagen består af de fire byrum, Haven, Smedjen, Kunstlegepladsen og Baggården. Byrummenes disponering, udformning og materialitet tager afsæt i Thisteds særegenhed, stedbundne kvaliteter og kulturhistorie; byens mange baggårde og haver, som tidligere har myldret med liv og små erhverv samt relationen til fjorden og kalk, som lokalt materiale.

Det helt centrale byrum i Passagen er Smedjen, som er den eneste, bevarede smedje i Thisted bymidte. Dele af den gamle bygning bevares og omdannes til et overdækket byrum, som udgør et livligt, fleksibelt og robust fyrtårn for fællesskabet i byen. Der er etableret en lokal forening omkring Smedjen, som arrangerer fællesmiddage, loppemarkeder mv. Smedjen er et særligt offentligt rum, overdækket, men åbent og rummer køkken, pizzaovn, opholdspladser mv.

Byliv er et af projektets vigtigste målsætninger. Langs hele byrumsforløbet er gode opholdsmuligheder. Steder, hvor man kan slå sig ned med en kop kaffe i solen, i læ af træer, mens børnene leger. Steder, hvor man ikke skal købe noget, for at være. Og særligt i passagen skabes nye synergier med de eksisterende byfunktioner. Her er byrummene multifunktionelle og fleksibelt disponerede, så der både er plads til et kort ophold i solen, til leg og sanselige oplevelser, men også til fællesskab og mødesteder, samtidig med at det kan rumme store begivenheder, koncerter, plads til kulturlivet, pop-up shops, fællesspisning, loppemarked og brætspil.

Projektet er støttet af Realdania kampagnen “Hovedbyer på Forkant” og nomineret til Byplanprisen 2023.

.

Tags byrum, transformation, passage, kulturhistorisk miljø

Sted Thisted, Danmark

Bygherre Thisted Kommune

År 2020-2022

Areal 1.200 m2

Ingeniør A&I Rådgivende Ingeniører

Konsulent Anders Hjortnæs

Interiør Studio Mock-up

Status Udført 2022

Relaterede projekter