DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

Scanport

Scanport er et område på 5,3 ha mellem Kastrup Gl. Havn og Den Bla Planet, og skal i fremtiden fungere som et nyt og moderne erhvervsområde. BOGL står bag helhedsplanen for området, der danner en overordnet ramme, som fremtidens mindre udviklingsprojekter på havnen kan skrive sig ind i. Arkitektfirmaerne Arkitema, Henning Larsen Architects, Schmidt Hammer Lassen og Foster Architects har tegnet hver sit byggeri til området. Landskabet og naturen er en central parameter for udarbejdelsen af masterplanen. Ved trække naturen helt ind i bygningerne, skabes en særlig bynatur og området aktiveres som et rekreativt areal.

I masterplanen fokuserer på at løse udfordringerne i forhold til høj grundvandstand, havvandsstigninger og regnvand i området. De øgede mængder vand er en af fremtidens store udfordringer. Denne udfordring har vi vendt til et potentiale, der giver mulighed for at skabe et mangfoldigt landskab med stor biodiversitet, der kan absorbere vandet og være foranderligt efter vejret. Al vand håndteres på matriklen. Der etableres en højderyg, som leder vandet væk fra bygningerne i et let bølget terræn – et terræn, som imiterer grundens oprindelige havflade. Det let bølgede terræn leder vandet mod plantehuller og mod mindre lunker i landskabet.

Nærheden til vandet aktiveres ved at trække vandet helt ind i havneområderne. Bearbejdning af havnekanten giver brugerne mulighed for at komme helt tæt på vandet samtidigt med at kanalen anvendes til opsamling af regnvand.

.

Tags park, byrum, LAR, regnvand, skybrudssikring, havnefront, erhvervspark

Sted Kastrup

Bygherre SKANSKA

Areal 5,3 ha

Status Første etape af masterplanen er realiseret 2015.

Relaterede projekter