DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

30.04.24

Vil du i praktik hos BOGL? (Want to do your internship here?)

30.04.24

(English version below)

BOGL er en kreativ, ambitiøs og specialiseret tegnestue, der tror på at skønhed skaber forandring. Vi brænder for vores fag og arbejder for at landskabsarkitekturen kan være med til at forme verden i en grønnere retning.

Som praktikant hos BOGL får du et lærerigt ophold med stort ansvar og varierede opgaver. Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores fastansatte medarbejdere, får mulighed for at besøge vores projekter og får et indblik i, hvordan et projekt går fra vision til virkelighed. Du vil blive præsenteret for mange forskellige metoder, projekttyper og arbejde på tværs af alle skalaer.

Tidligere praktikanter har blandt andet arbejdet på følgende konkurrencer og projekter; Norrköping Centralstation, Refshaleøens Idékonkurrence, omdannelsen af Bispebjerg Torv og Frederiksborgvej samt et midlertidigt byrum på Søren Kierkegaards Plads, der blev opført i forbindelse UIA World Congress of Architects 2023.

Stemningen på tegnestuen er uformel og social med et fagligt fokus. Om fredagen spiser vi morgenmad og holder tegnestuemøder, hvor vi deler viden på tværs af teams og projekter. Frokosten er vegetarisk og tilberedes af vores huskok, Morten, og vi spiser sammen ved langbordet hver dag. Vi tager også løbende på inspirations- og studieture til egne og andres projekter.

Vi forestiller os, at…

– du studerer til landskabsarkitekt, urban designer eller byplanlægger, men vi er også åbne for andre fagligheder, ligesom vi modtager praktikanter fra alle lande i EU

– du er god til Autocad, Adobe-pakken og 3D i fx Rhino eller Sketch-up

– du har grafisk sans

– du er nysgerrig, åben og imødekommende og ikke bange for at tage ansvar og arbejde selvstændigt

Vi søger praktikanter til efterårssemestret 2024 med start i august.

Praktikopholdet finder sted på tegnestuen i København på Tranevej 16, 2400 NV og er som udgangspunkt fuldtid.

Du søger ved at sende et kort CV og en portfolio bestående af 3-5 af dine bedste projekter (start med det nyeste) i en e-mail til Kamille på job@bogl.dk – skriv ’praktik’ i emnefeltet. Husk at skrive dine kontaktoplysninger på både CV og portfolio.

Du kan søge på både dansk, norsk, svensk og engelsk, men begræns gerne tekstmængden til et minimum.

Ansøgningsfristen er den 15. maj. Vi afholder samtaler i uge 22.

Hvis du har spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte Kamille på kah@bogl.dk eller tlf. +45 31 14 75 19.

Er du nysgerrig på livet som praktikant hos BOGL, kan du lære os bedre at kende i vores highlights på Instagram.

Vi håber, at du har lyst til at være i praktik hos BOGL, og glæder os til at høre fra dig.

English version:

BOGL is a creative, ambitious and highly specialized design studio that believes in beauty as a change agent. We are passionate about our profession, and work to ensure that landscape architecture can help shape the world in a greener direction.

As an intern at BOGL, you will have an educational stay with great responsibility and varied tasks. You will work closely with our permanent employees, have the opportunity to visit our projects and get an insight into how a project goes from render to reality. You will be introduced to many different methods, project types and work across all scales.

Previous interns have, among other things, worked on the following competitions and projects; Norrköping Central Station, Refshaleøen’s Ideas Competition, the transformation of Bispebjerg Torv and Frederiksborgvej and a temporary urban space at Søren Kierkegaards Plads, which was built in connection with the UIA World Congress of Architects 2023.

The atmosphere at the studio is informal and social with a professional focus. On Fridays, we eat breakfast and hold design studio meetings, where we share knowledge across teams and projects. Lunch is vegetarian and prepared by our house chef, Morten, and we eat together at the long table every day. We also regularly go on inspiration and study trips to our own and other studio’s projects.

We imagine that…

– you are studying to become a landscape architect, urban designer or urban planner, but we are also open to other professions and we receive interns from all countries in the EU

– you are good at Autocad, the Adobe package and 3D in e.g. Rhino or Sketch-up

– you have graphic sense

– you are curious, open-minded and kind and not afraid to take responsibility and work independently

We are looking for interns for the autumn semester 2024 starting in August.

The internship takes place at the design studio in Copenhagen at Tranevej 16, 2400 NV and is full-time.

You apply by sending a short CV and a portfolio consisting of 3-5 of your best projects (start with the most recent) in an e-mail to Kamille at job@bogl.dk – write ‘internship’ in the subject field. Remember to write your contact details on both CV and portfolio.

You can apply in Danish, Norwegian, Swedish and English, but please limit the amount of text to a minimum.

The application deadline is May 15. Interviews in week 22 – online or physical.

If you have any questions, you are more than welcome to contact Kamille at kah@bogl.dk or tel. +45 31 14 75 19.

If you are curious about life as an intern at BOGL, you can get to know us better in our highlights on Instagram.

We hope that you would like to do an internship at BOGL, and we look forward to hearing from you.