DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.dk

Facebook Instagram LinkedIn

26.01.23

BOGL vinder konkurrencen om ny Klimapark i Ballerup

26.01.23

Summende insekter, glitrende småsøer og kvidrende fug­le kommer til at tage imod Ballerups borgere, når de træder ud af det byggede miljø, ned fra promenaden og ind i naturen – ind i den nye Klimapark på Baltorpplænen i Ballerup. I foråret 2022 udskrev Ballerup Kommune en konkurrence om at udforme en ny Klimapark i det centrale Ballerup og det er netop offentliggjort at BOGL og Rambøll har vundet.

Oplægget fra kommunen var, at parken skal håndtere regnvand fra de omkringliggende områder, øge biodiversiteten og skabe opholdssteder for både insekter, dyr og mennesker. Den skal etableres på ’Baltorpplænen’, et lidt nedslidt grønt areal tæt på Ballerup Station, der er under omdannelse til en helt ny bydel med boliger og campus- og kulturfunktioner – og altså en klimapark. Parken udgør en ca. 14.000 m2 stor grøn kile mellem Ballerup Station, Ballerup Centret, NEXT, TEC, Baltoppen LIVE og nye boliger.

Jens Linnet, kreativ direktør og partner i BOGL, glæder sig til igen at tegne et projekt, der kombinerer regnvand og rekreation:

”Det er fantastisk, at vi igen skal bruge landskabet til at klimatilpasse en by. Det bliver spændende at tegne en park til Ballerup, der både løser behovet for regnvandshåndtering, øger biodiversiteten og bruger naturen til at skabe sociale samlingssteder. Parker og klimatilpasning er to af vores kerneområder, og vi har vigtige erfaringer med fra Remiseparken, Kulbaneparken og Folkeparken i Odder, som vi glæder os til at bruge her.”

Klimaparken møder den omkringliggende by med en urban kant. Tre nye byrum – Pladsen, Plinten og Promenaden – kobler sig på byen, mens parkens indre er frodig, grøn og organisk. De to kontraster – by og natur – er med til at styrke og fremhæve hinanden. Vi har tegnet en park på naturens præmisser, der følger årstidernes gang og forandres med vejret. Efter store regnskyl vil nye søer opstå og forandre parken, der både er et planlagt landskab og et organisk vandskab. Det betyder, at man efter et regnvejr kan gå tørskoet gennem et foranderligt vandpytlandskab, hvor vandet spejler trækroner og himlen og vidner om årstidernes gang. Det våde element referer desuden til områdets historie som mose og er samtidig med til at forme en ny og mere biodivers fremtid i Ballerup.

Borgmester i Ballerup Kommune, Jesper Würtzen, udtaler om parken:

– Lige fra vi begyndte at planlægge den nye bydel på Baltorpplænen, har det været vores ambition at få en klimapark, der kan udgøre et grønt samlingspunkt i bydelen. Det er vigtigt for os, at håndtering af regnvand og højnelse af biodiversiteten kombineres med rekreative kvaliteter. Det tror jeg på, at vi får med BOGLs projekt. Jeg ser frem til at kunne træde ind i den nye park, og det håber jeg også, at alle borgerne gør.

Vi har allerede taget hul på projekteringen og det forventes at Klimaparken står klar i ultimo 2025. Læs mere om parken her.